Hopp til hovedinnhold

Nyheter

 • Resultatförbättring för AF Gruppen under första kvartalet

  AF Gruppen (AFG) omsatte 7 187 MNOK under första kvartalet. Resultatet före skatt blev 186 MNOK för kvartalet, en förbättring jämfört med motsvarande kvartal 2023. Under årets första tre månader hade koncernen en mycket god tillväxt inom Anläggning och en stabil orderingång inom Bygg.

  Publicerad: 15.05.2024

 • AF Gruppen avslutar året med ett starkt kassaflöde och en solid orderstock

  AF Gruppen (AFG) omsatte 8 378 MNOK under fjärde kvartalet. Resultatet före skatt uppgick till 292 MNOK under kvartalet, motsvarande en vinstmarginal på 3,5 procent. Den totala orderstocken i slutet av kvartalet var 41 991.

  Publicerad: 15.02.2024

 • Nytt uppdrag för Svenska kraftnät

  AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad har tilldelats uppdraget att utföra bygg- och installationsarbetet för två nya seriekompenseringsstationer för Svenska Kraftnät. Uppdraget utförs i ett konsortium med Hitachi Energy.

  Publicerad: 20.12.2023

 • AF Gruppen Sverige genomför strukturella förändringar för att stärka möjligheterna till framtida tillväxt

  AF Gruppen Sverige genomför strukturella förändringar för att öka sin konkurrenskraft och säkerställa långsiktig tillväxt. I denna strategiska omvandling ligger fokus på bolagen som kommer från tidigare Betonmast Sverige, där målet är att positionera denna verksamhet för framtiden.

  Publicerad: 10.11.2023

Kontakta oss