Hopp til hovedinnhold
Anläggningsverksamheten i Sverige omfattar byggnation av avlopps- och vattenreningsverk, traditionella anläggningsarbeten och grundläggning. Dessa arbeten utförs av Kanonaden Entreprenad, AF Bygg Syd och AF Prefab Mälardalen. AF Anläggning utför stora och komplexa projekt inom infrastruktur i Sverige. Våra kunder är offentliga, kommunala och privata verksamheter.