Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad. Det befintliga avloppsreningsverket i Knislinge har nått sin livslängd och ska ersättas med ett nytt reningsverk på samma tomt. Det befintliga reningsverket kommer att vara i drift under hela perioden som det nya avloppsreningsverket uppförs.

Det nya avloppsreningsverket kommer att hantera avloppsvatten från tätorterna Knislinge, Broby och Sibbhult med omkringliggande mindre tätorter. Den beräknade maximala genomsnittliga veckobelastningen bedöms uppgå till 15 500 pe (personekvivalent). Arbetena omfattar kompletta anläggningar med erforderliga byggnads- och markarbeten, maskin-, VVS- och elinstallationer samt projekterings- och konstruktionsarbeten.

Byggandet av det nya avloppsreningsverket i Knislinge är ett viktigt steg mot att säkerställa hållbara och effektiva vattenreningstjänster för regionen.

– Vi är oerhört stolta över att få förtroendet att leda detta betydelsefulla projekt. Byggandet av Knislinges nya avloppsreningsverk kommer inte bara att modernisera regionens infrastruktur utan också stärka vårt engagemang för hållbarhet och samhällsutveckling. Vi är redo att leverera ett projekt av högsta kvalitet som kommer att tjäna invånarna i Knislinge, Broby och Sibbhult i många år framöver, säger Bård Frydenlund, koncerndirektör och VD för AF Gruppen Sverige.

Projekteringen startar i höst och byggstart är planerad till våren 2025. Slutbesiktning förväntas ske våren 2027.