Hopp til hovedinnhold

Så anmäler du missförhållanden i verksamheten

AF Gruppen ser allvarligt på missförhållanden i verksamheten. Genom att anmäla missförhållanden hjälper du AF att åtgärda och förebygga dem.

Alla medarbetare och inhyrda konsulter uppmuntras att anmäla eventuella missförhållanden. Nedan ser du hur du går tillväga. Den som anmäler missförhållanden är skyddad mot repressalier till följd av anmälan.

Även AF Gruppens leverantörer, samarbetspartners och andra uppmanas anmäla via AF Gruppens anmälningsportal.

Anmälan kan göras öppet eller anonymt, och både anmälan och anmälarens identitet behandlas konfidentiellt. Anmälan kan göras till närmaste chef, chefer på högre nivå, med e-post till AF Gruppens överträdelseråd, eller anonymt genom att använda detta formulär för anmälan. Bekräftelse på mottagande ska ske inom sju dagar samt återkoppling på ärendet ska ske inom tre månader.

Exempel på missförhållanden kan vara:

• Brott mot lagar och förordningar eller mot AF Gruppens uppförandekod
• Korruption, förskingring eller andra former av ekonomisk brottslighet
• Trakasserier, diskriminering eller övergrepp på arbetsplatsen
• Felrapportering eller manipulation av finansiell rapportering
• Fara för liv och hälsa eller yttre miljö

Överträdelserådet i AF Gruppen består av:

•  Håkon Stenseth, direktör Inköp och Juridik (Rådets ledare)
•  Tomas Gyran, bedriftsläkare
•  Sif Løvdal, personalchef
•  Ellen Hammer, senior HR-rådgivare 
•  Christian Berg, förtroendevald/Huvudskyddsombud
•  Tinis Wensing, personalchef (Sverige)

 

Vanliga frågor om visselblåsning