Hopp til hovedinnhold
Profilering och designmanual

Profilering och designmanual

    AF Gruppen ska profileras med en enhetlig profil som bygger på AFs varumärkesstrategi. Riktlinjer finns i företagets designmanual.

    Kontakta AF Gruppens kommunikationsavdelning om du har frågor om korrekt användning av företagets profil eller för att få designmanual och grafiskt material skickat till dig.

    Vår logotyp är varumärkesskyddad i Norge och EU. Den ska behandlas med respekt och hänsyn och är inte föremål för individuella bedömningar. Inga ändringar ska göras i logotypen.

    Om du har några tvivel om användningen av vår logotyp, kontakta kommunikationsavdelningen.