Hopp til hovedinnhold
Hållbart entreprenörskap

Hållbart entreprenörskap

Ett välfungerande samhälle är beroende av ett ansvarsfullt näringsliv. Ansvarstagande skapar också förutsättningar för lönsam tillväxt. I AF kallar vi det hållbart entreprenörskap. Hållbarhetsrapporten finns längst ner på sidan.