Hopp til hovedinnhold
Avlopps- och vattenreningsverk

Avlopps- och vattenreningsverk

  AF Bygg Syd är nischat mot VA-området med unik kunskap och erfarenhet av allt ifrån mindre pumpstationer till stora komplexa reningsverk.

  Komplexa projekt

  Det krävs hög kompetens i ett VA-projekt. AF Bygg Syd är ett av få företag i Sverige som är nischade mot VA-området. Det gör att vi har stor erfarenhet och kompetens för att göra detta bra. Vi har de erfarenheter som krävs inom anläggning, bygg, process och maskin.

  Vi har både erfarenhet av att bygga helt nya verk, men också av att renovera befintliga anläggningar. Dessutom är vi uppdaterade på de nya krav som ställs på dricksvatten och avloppsreningsverk i dag. I flera av våra projekt har vi använt för Sverige ny teknik inom området.  

  VA-uppdragen har sina särskilda utmaningar. Ofta ligger anläggningarna på lågpunkter med vattenmättad mark, vilket ställer krav på grundläggningen. En annan utmaning är kravet på fullständigt vattentäta gjutningar. Goda kontakter och förståelse för process- och maskin är också en av förutsättningarna för ett lyckat projekt. Kontakta gärna AF Bygg Syd om du vill veta mer.

  Kontakta oss gärna för mer information