Hopp til hovedinnhold
Kommersiellt byggande

Kommersiellt byggande

  AF har lång erfarenhet av att uppföra kommersiella byggnader, och erbjuder flexibla lösningar av hög kvalitet utifrån kundens behov, önskningar och möjligheter. Vi har även goda erfarenheter av uppförande av offentliga byggnader, och är kända för att skapa goda lokaler baserat på kundens behov och krav.

  Projekt som ställer höga krav på tekniska och funktionella lösningar, gärna där miljömässig hänsyn och särskilda metodval behöver göras, är utmaningar som vi gillar.

  Kontorslokaler står för huvuddelen av vårt kommersiella byggande, men vi har också uppfört en rad projekt inom offentlig miljö. På vår meritlista finns bland annat skolor, idrottsanläggningar, industribyggnader, kontorsbyggnader och hotell.

  Vi tror på samverkan med kund och andra intressenter i tidiga skeden. Det är ett naturligt sätt att arbeta för oss och något våra kunder uppskattar och återkommer för.

  Vi är en trygg samarbetspart med bra system för att följa upp att myndighetskrav och kundkrav efterlevs. HMS, eller Hälsa, Miljö och Säkerhet, står alltid i första fokus. Vi vet att en trygg arbetsplats med god ordning och reda bidrar till att vällyckat projekt. Miljöcertifiering av byggnader blir alltmer efterfrågat, och vi har god erfarenhet av flera av de system som finns på marknaden.

  Kontakt