Hopp til hovedinnhold
Anläggningsarbeten

Anläggningsarbeten

  Kanonaden Entreprenad utför grund- och anläggningsarbeten inom ett stort geografiskt område, med specialisering inom vindkraft och logistikanläggningar. AF Anläggning Väst utför allt från mindre markentreprenader till stora infrastrukturprojekt. Företagen är även samarbetspartner i ett tidigt skede, till exempel vid exploateringsprojekt.

  Om Kanonaden

  Genom Kanonaden åtar vi oss markarbeten och markentreprenader i form av grundläggning, vatten och avlopp, vägbyggnationer och terrasseringar. Företag och kommunala förvaltningar är våra huvudsakliga kunder. Kompetenta medarbetare och en bred maskinpark gör det möjligt att optimera insatsen efter behov. Merparten av det insatsmaterial som behövs i form av grus- och krossprodukter, matjord och sand levererar vi från egna krossverk och lokala täkter.

  Fjärrvärme

  Genom åren har Kanonaden genomfört ett par tusen fjärrvärmeanslutningar i södra Sverige. Vi åtar oss såväl grävarbeten ute i vägbanan som anslutningar via grönytor.

  Kabelförläggning

  Att snabbt bygga kanalisation för el och bredband är en av Kanonadens spetskompetenser. Innovativa metoder har möjliggjort högre framdrifter med bibehållen kvalitet. Vi har deltagit i flera stora projekt inom kabelförläggning och bredband där vi också arbetat med att säkra elförsörjningen.

  Betong

  Med dokumenterad kompetens och erfarenhet av kvalificerade betongkonstruktioner (klass 1), bygger Kanonaden bland annat fundament till vindkraftverk, broar, kraftvärmeverk, vatten- och reningsverk.

  Bergarbeten

  Kanonaden utför bergsprängning, bergkrossning och bergförstärkning. Vi tar oss också an losshållning i bergtäkter där vi kan lösa hela produktionskedjan från fast berg till färdigt material.

  Om AF Anläggning Väst

  AF Anläggning Väst (f.d. Betonmast Anläggning) utför allt från mindre markentreprenader till stora infrastrukturprojekt. Vi arbetar alltid för att leverera ett slutresultat av högsta kvalitet tillsammans med våra kunder. Under hela resan är det viktigt för oss att bygga nära relationer till våra uppdragsgivare.

  AF Anläggning Väst har stor erfarenhet inom väg- berg- och komplicerade grundläggningsarbeten. Vi utför alla former av infrastrukturprojekt och anläggningsentreprenader åt kunder inom både privat och offentlig sektor. Förutom att driva total- och utförandeentreprenader är vi också samarbetspartner i ett tidigt skede, till exempel vid exploateringsprojekt.

  Vår kompetens involverar bland annat moment som:
  • Spont- och pålningsarbeten
  • Bergarbeten
  • Betongarbeten
  • Vägbyggnation
  • Finplanering
  • VA-arbeten
  • Broar

   

  Kontaktpersoner

  Mer om Kanonaden