Hopp til hovedinnhold
AF tillhandahåller lösningar som garanterar lägre energiförbrukning för bygg och industri. Som entreprenör tar vi ansvar för hela processen, från kartläggning och implementering till drift och övervakning, och garanterar att de förväntade energibesparingarna uppnås. Besparingarna finansierar investeringen inom några år. Vi tillhandahåller projektering, design, installation och drift av energianläggningar till en bred kundbas och erbjuder innovativa och kostnadseffektiva lösningar för alla tekniska områden inom nybyggnation.