Hopp til hovedinnhold
På AF vet vi att de bästa leverantörerna ger de mest lyckade projekten. Därför är vi alltid på jakt efter leverantörer av material och underentreprenörer. AF Gruppen har en årlig inköpsvolym på mer än 8 miljarder kronor. Inköp av varor och tjänster utgör cirka 65 procent av AFs omsättning, och att knyta till oss nya leverantörer är avgörande om vi ska skapa lyckade och lönsamma projekt. För AF ger bra koncernavtal ökad konkurrenskraft genom att reducera både kostnader och risk, och vi vill utveckla långsiktiga och professionella relationer med våra nationella och internationella leverantörer. AFs konkurrensförmåga och plats i samhället börjar och slutar med att man kan lita på företaget, och en viktig del av inköpsarbetet består av att säkerställa att våra leverantörer ställer samma krav på etik, kvalitet, HMS och yttre miljö som vi gör.

Kontakta