Seminariet i Luthagen omfattar totalt 113 lägenheter fördelade på tre Svanenmärkta bostadskvarter. Etapp 1 inkluderar 66 av dessa lägenheter. Arkitekturen är central i utformningen av det nya grannskapet. Två kvarter byggs i rött tegel som en hyllning till den centrala seminariebyggnaden från 1917. Det mindre friliggande bostadshuset får en faluröd träfasad, vilket knyter an till den äldre rektorsvillan och trädgårdsmästarbostaden i Seminarieparken.

I samband med uppförandet av de nya bostadskvarteren i Seminariet ska även den omgivande Seminarieparken varsamt rustas upp. Parken utvecklas från en privatägd trädgård till en allmän park för hela Uppsala, vilket ökar tillgängligheten och erbjuder en grön oas för stadens invånare.

- Vi är glada över att samarbeta med Bonava för att förverkliga detta projekt i Luthagen. HMB ser fram emot att bidra till utvecklingen av ett modernt och hållbart bostadsområde i denna historiskt rika del av Uppsala, säger Per Wikner, VD på HMB Construction.

Projekteringen startar omgående och inflyttningen planeras ske i etapper från hösten 2026 och framåt.