Hopp til hovedinnhold
Ombyggnationer

Ombyggnationer

  AF erbjuder lokalanpassningar och modernisering av bostäder och kommersiella byggnader. Vi utgår från kundens önskningar och har utvecklat kompetens som är anpassade till kostnadseffektiva ombyggnationer.

  Vår erfarenhet visar att tidig involvering ger projektet betydande mervärden, och att ett projekt med tidig samverkan ger lägst totalkostnad. 

  Vi är väl medvetna om de utmaningar och val våra kunder står inför när en ombyggnad skall realiseras. Vi kan erbjuda stöd i att hitta lösningar som fungerar för hyresgäster och boende. Vår erfarenhet visar att tidig involvering ger ett stort mervärde och bidrar till samarbetsformer som ger lägst totalkostnad för projektet.

  Vi har ett specialiserat ROT-team som framgångsrikt genomför stamrenoveringar av bostäder och lokaler. Bara under de senaste åren har vi genomfört flera tusen badrumsrenoveringar. Det har gett oss en betydande erfarenhet som kommer kunden till godo. Vi kan visa vilka möjligheter det finns för badrumsrenovering eller annan modernisering av era fastigheter och kan vägleda er i hur projektet bör planeras och genomföras.

  Väljer ni AF som samarbetspartner för ert renoveringsprojekt så kan ni lita på att vi levererar kvalitet och genomför projektet på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt, alltid med den boende eller hyresgästen i fokus.

  Kontakt