Hopp til hovedinnhold
AF har lång erfarenhet av att riva och återvinna alla typer av byggnader och konstruktioner, från nedlagda fabriker och bostadshus till broar och kajer.

När en byggnad rivs säkerställer vi först och främst att området är säkert och att all elektricitet är urkopplad. Det första steget i ett rivningsarbete är manuell sanering av farliga ämnen. Därefter rensas byggnaden på allt som kan miljösaneras, innan specialbyggda maskiner river själva råbyggnationen. För att spara miljön och transport- och deponikostnader kan massan användas till att fylla i rivningsgropen eller öka höjden på terrängen. Allt avfall som blir kvar källsorteras och levereras till en godkänd mottagare.

Större strukturer planas ut till marknivå med hjälp av sprängning eller maskiner, eller en kombination av båda. Vi har rivit och tagit bort flera av de högsta, största och tyngsta skorstenarna, broarna och kajerna i Norge.