Hopp til hovedinnhold
Illustrationsfoto projectutveckling

AF Projektutveckling AB

AF Projektutveckling utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter. Vi förvärvar utvecklingsbar mark och skapar attraktiva platser för att leva, bo och arbeta.

I nära samarbete med kommuner och partners tar vi oss an både omfattande stadsutvecklingsprojekt och enstaka kvarter eller byggnader.

Samverkan är en av nycklarna till framgångsrik projektutveckling. Därför utvecklar vi i AF Projektutveckling alla våra projekt i partnerskap, som tillför nya idéer, ny kompetens och stabilitet.

Vi är stolta över våra goda ekonomiska resultat, men de icke-finansiella värden som vi skapar varje dag är lika viktiga: tillvaratagande av historiska kvaliteter och uppfyllandet av mänskliga behov genom mångfunktionella stadskvaliteter i nya stadsdelar.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla såväl bostäder som kommersiella byggnader och hela områden. Höga ambitioner för gestaltning och design med funktionella och hållbart miljöriktiga lösningar och effektivt inomhusklimat är nyckelord som beskriver våra egenutvecklade projekt. Vi lägger ned vår själ i varje kvadratmeter vi producerar.

AF Projektutveckling AB

Gatuadress

Mölndalsvägen 42

Göteborg

Postadress

Gårdatorget 1

412 50 Göteborg

Fakturainformation

AF Projektutveckling AB

Organisationsnummer:556668-7009

E-post:faktura@afgruppen.se

Föredrar faktura som:E-faktura