Hopp til hovedinnhold

Norrtälje Hamn

AF Gruppen och Prevelop ska utveckla tre havsnära kvarter i förlängningen av Norrtäljes populära hamnpromenad. Här skapas en hamnidyll med bostäder, butiker, bad- och båtliv och stadens nya landmärke: ett spektakulärt hotell vid hamninloppet.

Projektstatus

   Jul 2025
   Maj 2028

   Multifunktionell stadsdel

   Det nya kvarteret i Norrtälje Hamn blir en multifunktionell stadsdel med bostäder, hotell, restauranger, bad- och båtliv. Hotellet blir ett destinationshotell med SPA-inriktning och ca 135 rum och stärker Norrtälje som besöksdestination. Byggnaden blir ett inseglingsmärke som kommer synas långt ut i Norrtäljeviken. Bostadskvarteret planeras för ca 123 bostäder, med stor variation i lägenhetsstorlekar från ettor till större duplexlägenheter i två plan, och bostadskvarteret får bland annat en grönskande innergård, gemensam takterrass och stora ytor för co-working. Piren längst ut i Norrtälje Hamn kommer att öppnas för allmänheten och får en publik byggnad och ett havsbad.

   • 21 000 kvm ljus BTA

   • Vinnare i markanvisningstävling

   • Utvecklat i nära samarbete med beställaren

   • Miljöbyggnad guld

   AF Gruppen

   Norrtälje Hamn

   Byggs i klimatsmart trä

   Hotellet i Norrtälje Hamn

   Norrtälje kommun önskar en levande och hållbar stadsdel som byggs och drivs klimatsmart, välkomnar både stora och små med en mångfald av mötesplatser och aktiviteter, och erbjuder ett landmärke som lockar både Norrtäljebor och mer långväga besökare.

   Det havsnära kvarteret med bostäder, hotell och pirbyggnad byggs i huvudsak i klimatsmart trä.

   Gestaltningen har tagit inspiration av det stadens småskaliga trähus, det gamla fiskelägets bodar och den tidigare kurorten i Norrtälje.

   Byggnaderna kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad guld, vilket säkerställer ett gott inomhusklimat, låg energianvändning och ett resurseffektivt byggande.

   Fler exempel på ekologisk hållbarhet i projektet är integrerade solceller, kylning med vatten från Norrtäljeviken, laddstationer för elbil och elcykel, odlingar bevattnade med dagvatten och bostadsgårdar anpassade för kommande klimatförändringar.

   Social hållbarhet skapas bland annat genom att Norrtäljes småskalighet förs vidare ner i hamnområdet via trivsamma stråk i mänsklig skala. Aktiviteter planeras för alla åldrar med Hamnbadet som tydlig destination. Hotellet och evenemangsområdet bidrar ytterligare till att skapa trygghet genom att befolka området stora delar av dygnet.

   Norrtälje Hamn piren

   Projekt Norrtälje Hamn

   Projektinfo

   Affärsenhet: AF Projektutveckling AB
   Arkitekt: Koncept/AFRY
   Kund: Norrtälje kommun

    Lediga Tjänster