Hopp til hovedinnhold

Nytt sjukhus i Sala

Det nya sjukhuset i Sala börjar ta form. Kanonaden står för schaktning och grundläggning på mark som sanerats efter den historiska silverbrytningen.

Projektstatus

   Feb 2019
   Jun 2022

   Miljösanering före byggstart

   En helt ny vårdbyggnad byggs och delar av de befintliga lokalerna anpassas för att klara framtidens vårdbehov. Region Västmanland bygger enligt principen "flexibelt byggande" vilket innebär att lokalerna snabbt ska kunna förändras utifrån bland annat nya arbetssätt, ny utrustning och teknik. Nybyggnationen skapar nära förbindelse med natursköna omgivningar vid dammarna i Sala, som förr försåg Sala silvergruva med vattenkraft. Den tidigare gruvbrytningen har lämnat föroreningar i marken, som har undersökts av Kanonaden i samarbete med miljöspecialister för att avgöra vilka massor som måste fraktas bort för sanering. Kanonaden har också dragit om VA-ledningar och anlagt parkeringsytor och busshållplatser runt sjukhusområdet.

    AF Gruppen

    Sjukhuset i Sala

    Projektinfo

    Arkitekt: Sweco Architects
    Kund: ByggDialog/Region Västmanland
    Entreprenör:
    Websida: kanonaden.com