Hopp til hovedinnhold

Zinkgruvan

I Sveriges sydligaste underjordsgruva, som drivits sedan 1857, utvinns zink, bly och koppar för världsmarknaden. Här säkerställer Kanonaden att restprodukterna från gruvbrytningen inte läcker ut i naturen.

Bygger säkra dammar

Zinkgruvan ligger i samhället med samma namn, två mil sydost om Askersund. På ett 135 hektar stort område bygger och kontrollerar Kanonaden Entreprenad Mälardalen dammar som samlar upp anrikningssanden - det material som blir kvar när malmen har krossats, malts och anrikats för att extrahera de värdefulla mineralen. Kanonaden arbetar bland annat med att höja vallarna för att dammarna ska rymma mer. All byggnation kontrolleras av en internationell specialist på dammsäkerhet. Uppdraget omfattar också bortforsling av gråberg, som även det är en restprodukt av gruvbrytningen. Gråberget används som stödfyllnad vid bland annat byggnation av dammvallar.

  AF Gruppen

  Zinkgruvan

  Projektinfo

  Kund: Zinkgruvan Mining
  Entreprenör:
  Websida: kanonaden.com