Uppdragsgivare är Hemsö och uppdraget genomförs som en totalentreprenad.

Den nya Rytterborgsskolan omfattar ca 7 500 BTA i fyra plan med plats för ca 860 elever i högstadiet, gymnasiet och yrkeshögskolan. Skolan byggs vid Kristiansborgsallén med Mälardalens universitet och Kristiansborgsbadet som närmaste grannar.

- Vi är glada över möjligheten att få uppföra nya, funktionella skollokaler i en växande del av Västerås, som är i stort behov av fler utbildningslokaler, säger Krister Karlsson, vd i HMB Construction.

Den nya skolbyggnaden har två hyresgäster – Jensen Education med en högstadieskola och Västerås stad med lokaler för gymnasie- och yrkeshögskola.

Byggnaden utformas som ett prisma med kontinuerliga fönsterband runt samtliga sex fasader. Sockelvåningen kläs i återbrukat tegel, övriga våningsplan kläs med stående träribbor. I entréplanet byggs storkök med servering och takplanet får en takterrass.

Byggstarten sker omgående och skolan planeras stå klar till höstterminen 2024.