AF Gruppen och JV-partnern Prevelop har utsetts till vinnare av Norrtälje kommuns markanvisningstävling för de tre kvarteren runt Hamnplan och på Hamnpiren. Projektet omfattar ca 21 000 kvm ljus BTA samt en tillkommande byggrätt på Hamnpiren om ca 900 m2 för verksamhetslokaler som ska upplåtas med nyttjanderätt.

- Det anbud vi fått av AF och Prevelop ger Norrtälje en trovärdig och attraktiv helhetslösning för kvarteren runt Hamnplan. Projektet är genomtänkt och robust med hög kvalitet och ambition inom gestaltning, hållbarhet och programinnehåll. Kvarteren kommer tillsammans att bidra starkt till Norrtälje som destination och till ett attraktivt stadsliv i Norrtälje Hamn. Vi har haft en mycket engagerad och konstruktiv samverkan med aktörerna under hela processen, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbar stadsutveckling i Norrtälje kommun. 

Levande och hållbar stadsdel för alla

Norrtälje kommun önskar en levande och hållbar stadsdel som byggs och drivs klimatsmart, välkomnar både stora och små med en mångfald av mötesplatser och aktiviteter, och erbjuder ett landmärke som lockar både Norrtäljebor och mer långväga besökare.

För att uppnå de högt ställda målen har parterna efter den öppna tävlingen vidareutvecklat projektet i en gemensam process och kan nu presentera havsnära kvarter med bostäder, hotell och pirbyggnad, som i huvudsak byggs i klimatsmart trä.

- Det är en förmån för oss att få bidra till den här typen av multifunktionella stadskvarter, med högkvalitativa bostäder i ett bra läge, en ny gemensam plats för Norrtäljeborna och nya möjligheter för destinationen Norrtälje, säger Adam Hantash, regionchef Öst, AF Projektutveckling.

Norrtäljes nya samlingsplats vid vattnet 

Piren längst ut i Norrtälje Hamn kommer att öppnas för allmänheten och får en publik byggnad och ett kommunalt havsbad med aktiviteter för bad- och båtliv.

Hotellet blir ett destinationshotell med SPA-inriktning och ca 135 rum och stärker Norrtälje som besöksdestination. Byggnaden blir ett inseglingsmärke som kommer synas långt ut i Norrtäljeviken. Hotellets spa-anläggning, event- och festvåningar får en spektakulär utsikt över hamninloppet. I det publika bottenplanet finns restauranger, caféer, butiker och en vinterträdgård – allt i direkt anslutning till Hamnplan som blir Norrtäljes största torg.

Bostadskvarteret planeras för ca 123 bostäder, med stor variation i lägenhetsstorlekar från ettor till större duplexlägenheter i två plan, och bostadskvarteret får bland annat en grönskande innergård, gemensam takterrass och stora ytor för co-working.

- Projektet skapar värden både för oss i Norrtälje och för besökare, och kan ge besöksnäringen och näringslivet i stort en skjuts. Med utbyggnaden av Norrtälje Hamn får vi en levande och utvidgad stadskärna, mötesplatser för alla vid vattnet och en ännu större dragningskraft som destination, säger Carolina Sahlén, Norrtälje kommun.

Småskalighet inspirerar gestaltningen

Gestaltningen har tagit inspiration av det stadens småskaliga trähus, det gamla fiskelägets bodar och den tidigare kurorten i Norrtälje.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad guld, vilket säkerställer ett gott inomhusklimat, låg energianvändning och ett resurseffektivt byggande.

Fler exempel på ekologisk hållbarhet i projektet är integrerade solceller, kylning med vatten från Norrtäljeviken, laddstationer för elbil och elcykel, odlingar bevattnade med dagvatten och bostadsgårdar anpassade för kommande klimatförändringar.

Social hållbarhet skapas bland annat genom att Norrtäljes småskalighet förs vidare ner i hamnområdet via trivsamma stråk i mänsklig skala. Aktiviteter planeras för alla åldrar med Hamnbadet som tydlig destination. Hotellet och evenemangsområdet bidrar ytterligare till att skapa trygghet genom att befolka området stora delar av dygnet.

Byggstart planerad till 2025

Nu vidtar detaljplaneprocessen för att förverkliga visionen för de tre kvarteren runt Hamnplan. Målet är att sätta spaden i jorden under 2025 med sikte på att inviga hotellet 2027-2028. Bostäderna erbjuds som bostadsrätter och planeras vara inflyttningsklara vid samma tid.

 

AF Gruppen är en av de byggkoncerner som växer allra snabbast på den svenska marknaden. Vi erbjuder tjänster inom bygg, anläggning, rivning, prefab och projektutveckling. Idag är vi 800 medarbetare i sex bolag som tillsammans omsätter 4 miljarder SEK.

AF Projektutveckling är en del av AF Gruppen. Vi utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i nära samarbete med kommuner och partners. Vi förvärvar utvecklingsbar mark och skapar attraktiva platser för att leva, bo och arbeta.

Prevelop arbetar med platsutveckling och förvaltning inom hela stadsdelar. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv i större stadsutvecklingsprojekt där en mångfunktionell stadsmiljö stärker hela områdets attraktivitet.