AF Gruppen Sverige blir en av de största aktörerna på den svenska bygg- och anläggningsmarknaden med en förväntad omsättning 2022 på 7,5 miljarder SEK och 1 000 medarbetare. 

Samgåendet stärker AF:s erbjudande till marknaden och ökar organisationens genomförandekraft. Kraftsamlingen är en del av AF Gruppens tillväxtstrategi för Sverige.

Mycket snabb tillväxt

AF Gruppen har sedan 2016 haft en kraftig och lönsam tillväxt i Sverige. Den dåvarande omsättningen på 780 MSEK har nästan tiodubblats idag.

Till detta kommer AF Anleggs uppdrag för Trafikverket på Förbifart Stockholm, etapp Lovön.

- Vi ser att vi kan fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. För närvarande finns flera möjligheter till tillväxt på den svenska marknaden, till exempel inom anläggning, säger Bård Frydenlund, koncerndirektör i AF Gruppen.

Öppnar för fortsatt tillväxt

Den nya svenska AF-organisationen omfattar elva bolag inom bygg, anläggning, miljö/rivning, prefab och projektutveckling.

- Tillsammans har vi ett relevant och starkt erbjudande. Vår tillväxtresa fortsätter och jag ser fram emot kontakt med fler bolag och medarbetare som är nyfikna på att bidra till vår fortsatta utveckling, säger koncerndirektör Bård Frydenlund.

AF har en decentraliserad driftsmodell med lokalt mandat och ansvar där värdena skapas. AF-bolagen i den nya, större organisationen fortsätter som tidigare sin verksamhet i utvalda geografier och segment, med mål om fortsatt lönsam tillväxt.

Den formella fusioneringen av holdingbolagen AF Gruppen Sverige AB och Betonmast Sverige AB planeras ske under 2023.

 

FAKTA

AF Gruppen Sverige består från och med idag av elva bolag som erbjuder tjänster inom bygg, anläggning, miljö/rivning, prefab och projektutveckling.

Bygg
AF Bygg Väst, AF Bygg Syd, AF Öresund, AF Bygg Öst, AF Bygg Stockholm, HMB Construction

Anläggning
AF Anläggning Väst, Kanonaden Entreprenad

Miljö och rivning
AF Härnösand Byggreturer

Prefab
AF Prefab Mälardalen

Projektutveckling
AF Projektutveckling

afgruppen.se