Hopp til hovedinnhold

AF Anläggning Väst AB

Om oss

AF Anläggning Väst (f.d. Betonmast Anläggning) startade 2019 och utför allt från mindre markentreprenader till stora infrastrukturprojekt. Vi arbetar alltid för att leverera ett slutresultat av högsta kvalitet tillsammans med våra kunder. Under hela resan är det viktigt för oss att bygga nära relationer till våra uppdragsgivare.

AF Anläggning Väst har stor erfarenhet inom väg- berg- och komplicerade grundläggningsarbeten. Vi utför alla former av infrastrukturprojekt och anläggningsentreprenader åt kunder inom både privat och offentlig sektor. Förutom att driva total- och utförandeentreprenader är vi också samarbetspartner i ett tidigt skede, till exempel vid exploateringsprojekt.

Vår kompetens involverar bland annat moment som:
• Spont- och pålningsarbeten
• Bergarbeten
• Betongarbeten
• Vägbyggnation
• Finplanering
• VA-arbeten
• Broar

AF Anläggning Väst omsätter omkring 236 MSEK och har cirka 20 medarbetare.

Kontaktpersoner

Mölndalsvägen 42, 412 63 Göteborg, Sverige

AF Anläggning Väst AB

Telefon och Email

Skicka email

Gatuadress

Mölndalsvägen 42

Postadress

412 63 Göteborg

Fakturainformation

Organisationsnummer:559189-6146

E-post:invoice@afgruppen.se

Föredrar faktura som:E-faktura