Hopp til hovedinnhold

Kronjuvelen, Eriksberg

Grundläggningsarbeten samt finplanering för byggnationen av Kronjuvelen, ett 27 våningar högt bostadshus i Eriksberg. Byggnaden blir ett av de högsta huset på Hisingen i Göteborg.

Projektstatus

   Jan 2019
   Apr 2023

   Om Kronjuvelen

   Projektet är beläget i central stadsmiljö, vilket även ställer höga krav på oss som entreprenör att kunna genomföra arbetet på ett tryggt och säkert sätt.

   • 50 milj

    Projektstorlek i kr

   • Central stadsmiljö

   • Avancerad grundläggningsteknik

   • Djupa schakter, höga vattenflöden och sprickor i berg

   AF Gruppen

   Bratteråsgatan 40, 417 62 Göteborg

   I projektet ingår

   • Borrad samt slagen spont
   • Pålningsarbeten
   • Jetinjektering
   • Bergskärningar
   • Spräckning av berg
   • Borrning av berg på hög höjd
   • Klätterarbeten
   • Skonsam sprängning för att minimera påverkan för boende i området och befintlig byggnation
   • VA-arbeten
   • Färdigställande av markytor såsom kantsten, kanalisation, plattsättning, planteringar och parkutrustning

   Projektinfo

   Projekttyp: Boligbygg
   Kund: JM
   Entreprenadform: Utförandeentreprenad
   Entreprenör: