Hopp til hovedinnhold

PostNord, Falköping

Nybyggnation av personal- och lagerbyggnad för PostNord beläget i Marjarp Industriområde, Falköping.

Projektstatus

   Nov 2019
   Aug 2020

   Om projektet

   Markarbetet innefattade bland annat jordschakt, VA-arbeten, sanering, asfaltering, kantstöd, gatsten, pollare, linjemålning samt el- och belysningsarbeten.

    AF Gruppen

    521 96 Falköping

    I projektet ingår

    • 10 000 kubikmeter jordschakt
    • 300 meter dagvattenledning dim. 110-315
    • 2 stycken nedstigningsbrunnar dim. 2500
    • 12 000 kvadratmeter asfalt
    • 650 kvadratmeter densifalt, asfalt med betong
    • 10 000 ton fyllning med morän
    • 5000 kvadratmeter makadamisering
    • 900 meter stängsel
    • 3 stycken motorstyrda skjutgrindar

    Projektinfo

    Projekttyp: Næringsbygg
    Kund: JULA Logistics AB
    Entreprenadform: Totalentreprenad
    Entreprenör:

     Lediga Tjänster