Hopp til hovedinnhold

Brudaremossen lakvattenanläggning

Vi gör en nybyggnation för rening av lakvatten från Brudaremossens deponi. Det blir en hållbar och vacker byggnad i ett naturskönt område.

Projektstatus

   Feb 2018
   Dec 2019

   Nybyggnation

   Vi bygger en ny reningsverksbyggnad för rening av lakvatten från Brudaremossens deponi, innehållande processanläggning med tillhörande utrymme för el, VVS, reservkraft, personal samt utjämningsbassänger i källarplan. I projektet ingår även markarbeten i anslutning till den nya anläggningen.

   • 39 milj SEK i kontraktsumma

   • Hållbar design

   AF Gruppen

   Området

   Detta är ett komplext projekt då det uppförs mellan en befintlig lakvattendamm och ett vattendrag som kommer att gå emot den nya byggnaden.

   Området ligger i en dalgång i en tätt bevuxen skog, i direkt anslutning till den gamla deponin. Lakvattendammen och dess angränsande ytor är skyddade från allmänheten med ett staket, som kompletteras med en ny grind och anpassas mot byggnaden. 

   Naturytor och serpentindammar omkring bygget återställs till ursprungligt skick när vi är klara. 

    

   Snygg och hållbar design

   Byggnadens väggar, portar och dörrar kläs i cortenplåt och taket beläggs med sedum.

   Cortenplåt har tillsatts legeringar av bland annat koppar, nickel och krom för att göra den rosttrög och stark. Den har en motståndskraft mot atmosfärisk korrosion som är ca 5-8 ggr högre än konventionellt kolstål. Cortenplåt åldras fint och är 100% återvinningsbar. 

   Ett sedumtak ändrar färg med årstiderna och fångar upp en del av det sura regn som annars hamnar i dagvattenbrunnar och så småningom i våra sjöar.

   Projektinfo

   Projekttyp: VA
   Affärsenhet: AF Bygg Syd AB