Hopp til hovedinnhold

Vombverket, Veberöd

Vombverket producerar 1 000 liter rent vatten per sekund till invånare i sydvästra Skåne. Här bygger AF Bygg Syd en UV-anläggning som en extra barriär mot föroreningar.

Projektstatus

   Dec 2020
   Mar 2023

   Upp till 160 cm tjock betong

   UV-anläggningen byggs mellan reservoaren där färdigt dricksvatten förvaras och pumpstationen som pumpar ut vattnet på ledningsnätet. Vattnet rinner igenom tre stora rostfria rör med ett hundratal UV-lampor på som belyser dricksvattnet när det passerar. UV-ljuset oskadliggör mikroorganismer som bakterier, som kan ha tagit sig igenom reningsprocessen. UV-anläggningen placeras i en betongbyggnad med mycket tjocka konstruktioner, exempelvis bottenplattor från 1 000 till 1 600 mm. Betongkonstruktionen är en utmaning i sig, tillsammans med det höga vattentrycket utifrån.

   • 2 500 kubikmeter betong

   • 450 ton armering

   AF Gruppen

   Vombverket, Veberöd

   Grundvattnet teknisk utmaning

   En av projektets största utmaningar har varit att hålla nere grundvattnet under tiden som bygget växer uppåt. Grundvattnet trycker på i ett konstant flöde på ca 190 liter/s. Vattnet har hållits undan med hjälp av ett tiotal dränkbara pumpar och en så kallad wellpoint-lösning som suger upp vattnet med hjälp av vakuum-teknik.

   Projektets tidplan ställer höga krav på en effektiv planering och samordning av alla inblandande för att kunna arbeta säkert och leverera en anläggning av hög kvalitet.

   Vomb, VA, UV-anläggning

   Projektinfo

   Projekttyp: VA
   Kund: Sydvatten
   Entreprenör: