Hopp til hovedinnhold
AF bygger Sjölunda avloppsreningsverk

Sjölunda avloppsreningsverk

På uppdrag av VA SYD uppför AF Bygg Syd en anläggning för ny mekanisk rening på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Projektstatus

   Aug 2016
   Maj 2020

   Om Sjölunda

   Projektet omfattar projektering och installation av en ny mekanisk rening med rens- och sandhantering placerade i en gemensam ny byggnad. Det ingår även omfattande mark- och grundläggningsarbeten, byggnadsarbeten, maskin- och processarbeten, el- och styrarbeten samt vvs-arbeten. Den nya inloppsbyggnaden utförs med grundkonstruktioner och kanaler i platsgjuten betong och en överbyggnad bestående av prefabricerade sandwichväggar av betong. Utanför den nya inloppsbyggnaden byggs också en platsgjuten inloppspumpstation som utrustas med såväl stigarschakt som nya snäckpumpar.

   • 200 milj

    Projektstorlek i kr

   • 300 000

    Antal personer som är knutna till verket. Ett av de största reningsverken i Sverige

   • Partnering

    Ett samverkansprojekt i tre faser

   • Ny teknik

    Sandfången är de första i sitt slag i den här storleken

   AF Gruppen

   Spillepengsgatan 15

   Projektinfo

   Projekttyp: VA
   Kund: VA SYD
   Entreprenadform: Partnering
   Entreprenör: