Hopp til hovedinnhold
Pappersbruket i Mariestad

Mariestads bruk

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad utför anläggningarbeten när Metsä Tissues gör en storskalig utbyggnad av pappersbruket i Mariestad.

Projektstatus

   Apr 2023
   Oct 2025

   "Framtidsfabriken"

   Bruket ska expanderas för att dubbla sin produktion av mjukpapper jämfört med idag och samtidigt moderniseras för att uppnå höga miljö- och driftsprestanda. Kanonadens uppdrag är att genomföra mark- och anläggningsarbeten på ett cirka 100 000 kvm stort område. Arbetena omfattar bland annat mark- och schaktarbeten, losstagning av berg och iordningställande av asfalt- och grönytor. Detta genomförs som en utförandeentreprenad för Skeppsviken Bygg, som fått uppdraget.

    AF Gruppen

    Holländaregatan 4, 542 34 Mariestad

    Projektinfo

    Kund: Metsä Tissues
    Entreprenadform: Utförandeentreprenad
    Entreprenör: