Hopp til hovedinnhold

Pålslunds avloppreningsverk

På uppdrag av Värnamo kommun har AF Bygg Syd uppfört Pålslunds avloppsreningsverk och pumpstation.

Projektstatus

   Jul 2013
   Sep 2015

   Om Pålslunds ARV

   Entreprenaden omfattar byggarbeten och markarbeten för ett helt nytt avloppsreningsverk och en ny huvudpumpstation. Avloppsreningsverket består av personalbyggnad, maskinbyggnad, rötkammare samt bassänger för biologisk rening. Grundkonstruktioner utfördes i platsgjuten betong, personalbyggnaden med regelstomme och tegelfasad medan övriga byggnader utfördes med sandwichväggar i prefabricerad betong. Huvudpumpstation uppfördes med så kallad sänkbrunnsteknik med en överbyggnad av prefabricerad betong.

    AF Gruppen

    Värnamo

    Projektinfo

    Projekttyp: VA
    Affärsenhet: AF Bygg Syd AB
    Kund: Värnamo kommun
    Entreprenadform: Utförandeentreprenad