Hopp til hovedinnhold

Vi bygger en anläggning för rening och återanvändning av glykol vid Arlanda flygplats.

Projektstatus

   Jan 2018
   Jul 2018

   Partnering

   I en partnering tillsammans med Vilokan Sweden AB bygger vi en glykolanläggning vid Arlanda flygplats utanför Stockholm. Vi gör mark- och byggarbeten, och samtliga installationer.

    AF Gruppen

    Återvinning

    Avisning är en förutsättning för att flygtrafiken ska fungera, men glykolen i avisningsvätskan är en ändlig fossil resurs då den utvinns ur råolja och den kan orsaka stor skada om den läcker ut i naturen. Allt hårdare krav ställs på att glykol hanteras på ett hållbart sätt och återvinning lönar sig både ekonomiskt och miljömässigt för flygplatser.

    För att återvinna den glykol man spolar flygplanen med installeras brunnar i marken på flygplatsen. Där rinner glykolen ner och förs till den anläggning som vi bygger nu, där den renas och kan återanvändas till fler spolningar.

    Projektinfo

    Kund: Swedavia
    Entreprenadform: Partnering
    Entreprenör: