Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Bygger lägenheter med batterier

Solenergi, bergvärme och fjärrvärme används som energikällor i de fyra bostadshusen som byggs i Järfälla strax norr om Stockholm. Batteripaket i husen laddas med överskottsel från solcellerna och används när det finns behov av att ta ut mycket effekt. Artificiell intelligens ser till att utnyttja energin så smart som möjligt.

Boende uppmuntras att minska sin klimatpåverkan genom en nyligen utvecklad app. Appen guidar användarna inom klimatsmart transport, avfallssortering, matinköp och andra saker.

- När vi bygger har vi självklart fullt fokus på att skapa förutsättningar för energieffektiv drift, säger Thomas Norr, projektledare för utvecklaren Tornet.

- Men för att kunna optimera lägenheternas energiförbrukning räcker det inte att ha kontroll på tekniken. Vi måste också involvera boende. Därför satsar vi mycket resurser på detta i Tallbohov, förklarar Norr.

I appen kan boende se sin egen elförbrukning, varmvatten och uppvärmning i realtid. På så sätt kan de också få omedelbar feedback på resultatet om de ändrar sitt förbrukning.

- Appen gör det enkelt och roligt för dem att spara energi. Den som minskar sin förbrukning sänker också kostnaderna, och appen blir därmed ett mycket pedagogiskt och positivt styrinstrument som gör det tydligt hur lönsamt det kan vara för boende att spara, säger Thomas Norr.

Sammansvetsat gäng

HMB Construction, ett företag inom AF Gruppen, bygger bostäderna. Även om Electric Village är ett utställningsfönster för klimatsmarta lösningar, skiljer sig byggprocessen lite från andra bostadsprojekt. Platschefen Johan Hedbom kallar det för ett typiskt HMB-projekt.

- Vi har erfarna personer på jobbet som har gjort detta förr. Det fungerar bra, säger Hedbom.

Från kontoret på byggplatsen styr han arbetet. Som mest arbetade 80 personer på projektet. I januari 2023 var åtta snickare plus byggledningen kvar. Alla är HMB-anställda med lång erfarenhet. Det är en stor fördel, anser snickaren och skyddsombudet Peter Lunder.

- Det är jätteviktigt att man fungerar bra tillsammans. Vi har jobbat tillsammans i många år, så vi känner varandra in och ut, säger Peter Lunder.

Han har 29 års erfarenhet från HMB. Rollen som skyddsombud på byggplatsen innebär att han ser till att hänsyn tas till arbetarnas säkerhet och hälsa.

- Man ser till att allt är bra. Det tycker jag är intressant, säger Lunder.
 
 
 

Trevliga omgivningar

Electric Village består av fyra bostadshus med sammanlagt 180 lägenheter. Två större hus har byggts på den andra sidan gårdsplanen. Dessa ingår också i HMB:s entreprenad, men är inte en del av Electric Village-konceptet. Tre av byggnaderna var färdiga i januari 2023.

Runt de nybyggda bostäderna har man lagt stor vikt vid att bevara naturen. Det kuperade området har trevliga gångvägar och parker som blir en naturlig miljö att umgås i för boende, skolklasser och förskolor.

I källaren på det ena blocket låter det svagt från elektriska pumpar. Här finns centralen som distribuerar varmt vatten från energibrunnarna till de fyra blocken. Vattnet används både för uppvärmning av lägenheterna och för tappvarmvatten. Systemet är också kopplat till fjärrvärmeanläggningen som backup.

I den ena änden av rummet finns en glasvägg mot ett undervisningsrum. Här har man förberett för besök av skolklasser och andra som vill lära sig om energisystemet på Electric Village.

Teamwork

I en av lägenheterna på översta våningen står köksinredningen och väntar på att monteras. Från balkongen kan man se taket på grannbyggnaden, där solceller och hybridpaneler producerar både elektrisk kraft och varmvatten. Biträdande projektledare Kajsa Gullbrandsson kontrollerar att allt ser bra ut.

- Mitt jobb handlar mycket om planering och att se till att information når ut. Vi har projektmöten med alla underentreprenörer. Så har vi mycket kontakt med dem som arbetar här för att stödja dem och se till att informationsflödet fungerar bra.

Hur viktigt är det att man arbetar tillsammans som ett team på ett sådant här projekt?
- Det är mycket viktigt. Det handlar om att ge tillräckligt med stöd samtidigt som man låter personer med olika ansvarsområden växa som individer. Det är både och, säger Gullbrandsson.