Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Lanserar smart hörselskydd

Mäter bullret

Många yrkesarbetare som arbetar i AF Gruppen har nedsatt hörsel. Siffror från företagshälsovården visar att så många som upp till 60 procent har hörselskador.

– Arbetslivet är inte orsaken till alla hörselskador, men vi är inte tillräckligt bra på att vara rädda om hörseln, säger Espen Jahr, chef för företagshälsovården på AF Gruppen.

Att skydda hörseln är helt nödvändigt för att undvika hörselnedsättning, tinnitus och andra hälsoproblem. Nu är en ny typ av hörselskydd för industrin och byggbranschen på väg att lanseras. Det norska startupföretaget Minuendo står bakom öronsnäckorna som både dämpar buller och varnar användaren om ljudnivån är så hög att hörseln kan ta skada.

– Den stora nyheten är att hörselskyddet är utrustat med decibelmätare. På så sätt överlåter man inte åt användaren att bedöma om bullret är skadlig eller inte, förklarar  Stian Aldrin, vd för Minuendo, och gör en jämförelse:

– Om man ska skicka in folk i en miljö där det kan finnas gas, ska det inte vara upp till den enskilde att lukta sig till om det är en giftig gas eller inte. Man skickar med dem en gasdetektor.

Testat i AF-projekt

Hörselskyddet består av en krage som är ansluten till två öronsnäckor. Öronsnäckorna mäter ljudtrycket och varnar användaren genom varningssignaler och vibrationer i kragen om ljudnivån är farligt hög.

I många situationer fungerar öronsnäckorna tillräckligt bra som hörselskydd. Men om ljudnivån blir så hög att man behöver ett extra skydd i form av hörselkåporna som är monterade på hjälmen, kommer Minuendo att säga ifrån.

– Det geniala med den här lösningen är att hörselskyddet mäter bullernivån på hörselskyddets insida. Det innebär att vi har kontroll på ljudnivån som når trumhinnan. Man har mycket bättre kontroll än med andra typer av hörselskydd, säger Espen Jahr från företagshälsovården.

AF Gruppen har varit med och utvecklat produkten. Det började med att investmentbolaget Construct Venture, som AF Gruppen och OBOS står bakom, ville satsa på företaget. Kort efter det involverades fler resurser på AF i utvecklingen och testningen av produkten. Olika prototyper har testats i flera projekt på AF Gruppen och på Betonmast.

Lars Erik Larsen, snickare och skyddsombud på Betonmast, blev imponerad av innovationen.

– Jag använder dem hela dagen och märker inte ens att jag dem på mig. Skyddet är mycket bättre än om jag själv skulle hålla koll på om ljudnivån blir för hög och hållit på och tagit på och av mig mina hörselskydd, säger Larsen i en intervju med Betonposten.

Han berättar för AF Posten att det har varit lite problem med prototyperna, men att han verkligen gillar tekniken.

– Jag har själv en hörselskada som jag förmodligen har fått av för mycket buller. För mig är det suveränt att ha i öronsnäckor hela dagen. De stör mig inte och jag kan prata med andra, men de varnar om bullernivån blir farligt hög.

Bullerrapport

Buller definieras som oönskat ljud och delas in i irriterande ljud och skadligt ljud från omgivningen. Irriterande ljud kan vara ett ständigt surrande från ventilationssystemet eller datorfläkten. Skadligt ljud är kontinuerligt ljud över 80 dB (decibel) och stötljud över 130 dB. Ett vanligt samtal ligger på cirka 60 dB, medan ljudet av kraftig åska är 110 dB.

Om ett ljud är skadligt eller inte beror både på ljudnivå, var och hur länge man utsätts för buller. Minuendos nya produkt samlar in data om vilken typ av buller som användaren har utsatts för under dagen. När enheten placeras i dockningsstationen efter arbetsdagens slut, laddas datan upp till en databas och en bullerrapport skickas till användarens mobiltelefon.

– Du får besked om att dagen antingen har varit bra, OK eller dålig. Du kan även hämta en rapport och se vilka tider eller perioder som sticker ut, förklarar Stian Aldrin.

Minuendoeffekten

Christian Ekjord, HMS-chef Norge på AF Gruppen, berättar om positiva erfarenheter efter att hörselskyddet har testats i flera projekt både inom bygg och anläggning.

– Minuendo hjälper varje användare att förstå när och varför de är överexponerade för buller. Med andra ord får du ett larm när det räcker. Efter det måste du välja mindre bullriga arbetsuppgifter, eller eventuellt gå iväg till en plats där ljudnivån är lägre resten av dagen.

Ekjord tror att produkten kan bidra till att minska antalet hörselskador.

– Problemet med hörselskador är ju att de ofta utvecklas över tid, mer eller mindre omärkligt, ofta under ett helt arbetsliv. Med Minuendo kan projekt erbjuda en lösning som åtminstone säkerställer att du inte får några hörselskador när du arbetar på AF. En förutsättning är så klart att du använder hörselskydden, har på dig dem hela dagen och att du lyssnar på varningssignalerna från Minuendos teknik. Först då kommer inlärningen att bli optimal, och beteendet hos den som exponeras för buller kommer att förändras. Ju längre du använder Minuendos hörselskydd, desto mer varaktig kommer inlärningseffekten att vara. Vi har faktiskt gett effekten ett namn, och det är Minuendoeffekten, säger Christian Ekjord.