Hopp til hovedinnhold
Ingen ska bli sjuk av att arbeta för AF och vi strävar efter att alla våra medarbetare ska trivas, känna arbetsglädje och kunna utvecklas på jobbet.

I AF Gruppen Sverige är alla våra bolag knutna till externa parter för företagshälsovård. De följer upp på medarbetarnas hälsa genom regelbundna hälsoundersökningar och bistår i frågor om sjukfrånvaro och rehabilitering.  

För att medarbetarna ska få kunskap om eventuell exponering som de kan utsättas för i arbetet och hur man förebygger dessa, har AF hälsokort för de 15 mest relevanta exponeringarna. Dessa finns på flera språk. Dessutom har AF utvecklat och genomfört programmet HälsoRisk, som gör oss bättre på att identifiera och påverka hälsoriskerna.

Vårt mål är en sjukfrånvaro på mindre än 3 procent.

Medarbetarundersökningar

Den årliga medarbetarundersökningen kartlägger medarbetarnas upplevelse av företaget. Trivseln är mycket hög - 5,6 på en sexgradig skala -  och väl över branschgenomsnittet.

Gott ledarskap och en jämställd arbetsplats

En viktig faktor som påverkar hälsa och trivsel är goda ledare. Alla ledare går en ledarutbildning i fem steg.

AF strävar efter att rekrytera de bästa medarbetarna i branschen, och ett av koncernens strategiska mål är att på sikt öka andelen kvinnor till 20 procent.

 

  • Sjukfrånvaro är en indikator för hälsoarbetet, och målet är att undvika all sjukdom som orsakas av arbetet – det vill säga ingen arbetsrelaterad sjukfrånvaro.