AF Gruppen har idag förvärvat 70 procent av aktierna i Kanonaden Entreprenad AB. Resterande 30 procent av aktierna ägs av nyckelpersoner i bolaget. Affären omfattar även Kanonadens helägda dotterbolag Kanonaden Entreprenad Öst AB, Bergbolaget i Götaland AB och Kanonaden Täkt och Förvaltning AB. Rörelsevärde för 100 procent av Kanonaden Entreprenad AB värderas till 260 MSEK.

AF Gruppen är en av Norges ledande bygg- och industrikoncerner med verksamhet inom bygg, anläggning, projektutveckling, offshore, energi- och miljöteknologi. I Sverige bedriver koncernen sedan länge byggverksamhet i främst sydvästra Sverige, genom helägda dotterbolag i regionen. Med förvärvet av Kanonaden tar koncernen steget vidare in i den svenska anläggningsmarknaden.

- Kanonaden har levererat bra resultat över tid och har en kultur och värderingar som stämmer väl överens med AF Gruppens. Förvärvet ligger helt i linje med AFs strategi för 2020, vilket innebär en större satsning i Sverige. Genom detta får vi goda möjligheter att vara en del av den växande svenska anläggningsmarknaden i Sverige, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

- Vi är stolta och glada över att Kanonaden blir en del av AF-familjen och välkomnar våra nya kollegor. Med förvärvet av Kanonaden tar vi ytterligare ett steg framåt i vår Sverigesatsning. Vi ser fram emot att tillsammans med medarbetarna på Kanonaden fortsätta att utveckla bolaget, säger Andreas Rydbo, VD AF Gruppen Sverige.

Kanonaden Entreprenad AB är ett svenskt anläggningsbolag som grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Nässjö i Småland. Bolaget är verksamt inom markarbeten, vatten- och dräneringsarbeten, betongarbeten, fjärrvärme, kabelförläggning, vindkraft och vägbyggen, och är verksamt i södra Sverige inklusive Stockholm och Göteborg. Kanonaden Entreprenad AB och dess dotterbolag omsatte 708 MSEK i 2016 och har 188 anställda.

-Kanonadens ledning och medarbetare hälsar AF Gruppen välkommen som ny värdig huvudägare. Båda bolagen har en historik av genuin entreprenöranda och tillväxt med god lönsamhet. Vi tror att detta skapar nya förutsättningar att ta Kanonaden till nästa nivå, säger Ola Forsell, VD Kanonaden Entreprenad AB.