Hopp til hovedinnhold

Skola i Midsommarkransen, Stockholm

Den gamla brandstationen i Midsommarkransen ska bli en del av en ny skola för 1000 elever i Hägersten-Liljeholmen. Kanonaden Entreprenad Mälardalen utför mark- och betongarbetena och gör plats för bland annat en gymnastiksal helt under jord.

Projektstatus

   Dec 2019
   Dec 2022

   Brandstationens vagnhall, entrébyggnad och administrationsbyggnad bevaras och ansluter till en ny rektangulär skolbyggnad på fem våningar. Före byggstart ska nästan 20 000 ton tomtmark saneras från bland annat oljespill från gatorna, tungmetaller och föroreningar från brandskummet som använts av räddningstjänsten. Den omfattande saneringen kräver noggrann uppföljning. Kanonadens platschef och kvalitetschef har tillsammans tagit fram ett sätt att vecka för vecka logga föroreningstyp och omfattning, och var de förorenade massorna deponeras. Allt styrkt med dokument.

    AF Gruppen

    F-9 skola i Midsommarkransen, Hägersten

    Avancerade grundläggningsarbeten

    Grundläggning i Kv Brandstegen, ny skola i Midsommarkransen, Stockholm

    Uppdraget genomförs som en samverkansentreprenad, som innebär att Kanonaden och totalentreprenören In3prenör kontinuerligt strävar efter att hitta kloka och kostnadseffektiva lösningar för kunden SISAB, Stockholms Skolfastigheter.

    För att kunna jobba torrt i schaktet och lokalt hålla undan grundvattnet när man spränger och gjuter har Kanonaden slagit spont kring schaktet och därefter tätat mot berg med en så kallad jetinjektering. Under högt tryck skapas cementpelare som omsluter spontens nederkant och därmed skapar en tät skärm mot berg.

    När sprängningsarbetena är klara påbörjas grundläggning och betongarbeten. Kanonaden lämnar ifrån sig en färdig bottenplatta med väggar och stomleverantören kan sedan ta över med sina arbeten vidare uppåt. För Kanonaden återstår därefter VA-arbeten och finplanering av skolans tomt.

    Kv Brandstegen, F-9 skola Midsommarkransen, Stockholm

    Projektinfo

    Arkitekt: Tengbom arkitekter
    Kund: SISAB, Stockholms Skolfastigheter
    Entreprenadform: Samverkansentreprenad
    Entreprenör:
    Websida: kanonaden.com