Hopp til hovedinnhold
Vindkraftverk i skog

I Bruzaholm i Eksjö kommun bygger Vattenfall en vindkraftspark med 21 turbiner. Kanonaden Entreprenad anlägger vägar, uppställningsytor, fundament för kraftverken och vindkraftparkens interna elnät.

Projektstatus

   Maj 2023
   Maj 2025

   Viktigt för elförsörjningen i Sydsverige

   Fundamenten dimensioneras för vindkraftverk om 240 meter i totalhöjd. Vindkraftsparken kommer att ha en effekt på cirka 140 MW och en årlig produktion om 460 GWh – ett viktigt bidrag till elförsörjningen i södra Sverige.

   • 210 MSEK

   • 21 vindkraftverk

   • Totalentreprenad

   • Skapar jobb lokalt

   AF Gruppen

   Bruzaholm, Eksjö

   Projektinfo

   Projekttyp: Kraft
   Kund: Vattenfall
   Entreprenadform: Totalentreprenad
   Entreprenör:
   Websida: kanonaden.com