Hopp til hovedinnhold

Ullareds avloppsreningsverk

Projektet omfattade ett nytt komplett avloppsreningsverk för behandling av avloppsvatten från samhället Ullared och från varuhuset Gekås.

Projektstatus

   Mar 2012
   Jun 2013

   Om projektet

   Reningsverket är beläget söder om Ullared i Falkenbergs kommun. Verket har utförts traditionellt i tre huvudsteg, dvs som mekanisk, biologisk och kemisk rening. Utgående vatten slutpoleras i dammar. Processen består bland annat av en kombination av ARP/Bio-P-process, en mycket stabil och säker process som starkt bidrar till att minska mängden tillsatta kemikalier och reducerar mängden slam. Slammet förtjockas och transporteras till Falkenbergs avloppsreningsverk för vidare behandling. Arbetet inkluderar en komplett anläggning med erforderliga byggnads-, mark-, maskin-, el & styr- och VVS-arbeten.

    AF Gruppen

    Ullared Gekås, Ullared, Sverige

    Projektinfo

    Affärsenhet: AF Bygg Syd AB
    Kund: Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB)
    Entreprenadform: Totalentreprenad