Hopp til hovedinnhold

Förbifart Stockholm

AF Gruppen bygger 6 kilometer vägtunnel med dubbla filer och 7 kilometer ramptunnlar.

Projektstatus

   Aug 2020
   Dec 2024

   Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt

   Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4 som byggs från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Av vägens 21 kilometer går drygt 18 kilometer i tunnel. Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra delarna, avlastar Essingeleden och centrum och minskar sårbarheten i trafiksystemet. AF Gruppen genomför entreprenad FSE305 Bergtunnlar Lovö. Uppdraget är en huvudentreprenad och består av 6 kilometer vägtunnel med dubbla filer och 7 kilometer ramptunnlar. Arbetena omfattar också vägbygge och ventilationsschakt. Uppdraget är värt omkring 3 400 MSEK. Arbetena startar sommaren 2020 och planeras vara färdiga i december 2024.

    AF Gruppen

    Lovön, Stockholm

    Projektinfo

    Kund: Trafikverket
    Entreprenadform: Huvudentreprenad