Hopp til hovedinnhold

Vision och värderingar

  AF Gruppen kännetecknas av en värderingsbaserad företagskultur. Våra kärnvärden går tillbaka till 1985 då AF Gruppen grundades och har inte förändrats särskilt mycket.
  Vi röjer upp från gårdagen och bygger för framtiden
  AF Gruppens vision
  • Pålitlighet

  • Noggrannhet och hårt arbete

  • Vilja till lönsam tillväxt

  • Ledning genom närvaro och engagemang

  • Frihet att utöva entreprenörsanda och yrkeskunnande inom ramarna för våra mål och krav

  AF Gruppen ska skapa värden och möjligheter genom projektverksamhet som inte kompromissar med säkerhet och etik.
  AF Gruppens affärsidé

  Syfte, mål och värderingar