Hopp til hovedinnhold
Vår historia

Vår historia

  Två norska entreprenörer, en kassakredit på 20 miljoner kronor och en stor dos påhittighet blev 1985 starten på ett minst sagt framgångsrikt industriäventyr

  Året var 1985 när Per Aftreth och Leif Jørgen Moger beslutade sig för att förverkliga sina entreprenörsdrömmar. Tillsammans hade de en kredit på 20 miljoner kronor, ett antal tidigare kollegor och en vision om ett företag där det gavs frihet att utöva entreprenörsandan.

  Arbeidsfellesskapet, som sedan blev AF Gruppen, hade även några grundläggande principer. Dessa innefattade att alla projekt skulle genomföras enligt kontraktets förpliktelser, att företaget skulle präglas av hög integritet och att medarbetarna skulle förstå att vägen till framgång krävde grundlighet och hårt arbete. På detta sätt skulle AF säkerställa lönsamhet och ha en god finansiell ställning.

  Dessa värderingar ledde snabbt till resultat. Redan det första året säkrade två stora anläggningskontrakt en positiv resultatutveckling och visade också kunderna att företaget var rustat för att hantera komplexa projekt.

  Efter tio år hade AF tillräcklig styrka för att rikta blicken mot bygg- och fastighetsmarknaden. År 1997 slogs AF ihop med entreprenörsbolaget Ragnar Evensen AS, som hade en stark ställning inom bygg i Oslo-området, och samtidigt lades grunden för affärsområdet Fastigheter genom förvärv. Samma höst noterades AF Gruppenpå Oslo Börs, vilket ytterligare bidrog till professionaliseringen av företaget.

  Med inträdandet på byggmarknaden och ambitiösa tillväxtplaner önskade AF 1997 stärka projektutvecklingsdelen. Förvärvet av fastighetsbolaget Odin lade grunden för verksamhetsområdet Projektutveckling, som ska utveckla attraktiva projekt tillsammans med samarbetspartners inom områden där AF driver entreprenadverksamhet.

  Baserat på erfarenheterna från anläggningsverksamheten byggde AF upp kompetens inom rivning och återvinning. År 2000 tog bolaget på sig ett av de mest utmanande rivningsprojekten i Norge, Sola raffinaderi på Jæren.

  Förvärv och fokus på de stora uppdragen gjorde under loppet av ett år AF till landets största rivningsaktör. Idag är AF bland världens största bolag inom rivning och återvinning.

  2001 etablerades AF Gruppen i Sverige och består idag av nio bolag inom bygg, anläggning och rivning.

  Idag består AF Gruppen av över hundra företag, var och en med unika bidrag till vår gemensamma kompetens. Vårt fokus på gemensamma värderingar, säkerhet och etik ger oss en konkurrensfördel som vi är stolta över.

  Med en stabil tillväxt under många år är vi redo att möta framtidens utmaningar med samma nyfikenhet och engagemang. I AF Gruppen strävar vi inte bara efter tillväxt, utan även efter en hållbar och lönsam utveckling för våra kunder, samhället, vårt klimat, våra ägare och våra medarbetare.