Hopp til hovedinnhold

Koncernledningen

  Koncernledningen

  • Amund Tøftum

   Koncernchef (f. 1978)

   Koncernchef i AF Gruppen från 2020. Tøftum kommer från positionen som koncerndirektör för AF Gruppens offshoreverksamhet och koncerndirektör för Bygg Norge med ansvar för delägda bolag i AF. Han har tidigare varit projektdirektör i AF Offshore Decom och har också erfarenhet av affärsutveckling och olika ledningsroller i AF. Utbildad civilingenjör från NTNU och anställd i AF sedan 2005. Amund Tøftum äger per 30/06/23 137 000 aktier och 40 477 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Anny Øen

   Koncerndirektör Finans/CFO (f.1974)

   Koncerndirektör Finans från september 2022. Anny Øen har jobbat inom Finans på AF Gruppen sedan 2009 och kommer närmast från rollen som koncernredovisningsdirektör. Hon har tidigare jobbat på Reitangruppen, Rema 1000 och PWC. Øen är civilekonom med högre revisorsexamen från NHH. Anny Øen äger per 30/06/23 29 772 aktier och 23 708 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Geir Flåta

   Koncerndirektör Anläggning och Projektutveckling (f. 1978)

   Flåta är ansvarig för affärsområdet Anläggning och Projektutveckling. Han har bred ledningserfarenhet från bygg- och anläggningssidan i AF Gruppen . Flåta har en MBA från NHH och en civilingenjörsexamen från NTNU. Geir Flåta äger per 30/06/23 2 296 aktier och 24 327 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Bård Frydenlund

   Koncerndirektör Sverige (f.1968)

   Frydenlund är ansvarig för AF Gruppens verksamhet i Sverige. Han har civilekonomexamen och Master of Management från BI samt har studerat civilrätt vid Universitetet i Oslo. Frydenlund har arbetat på AF sedan 2000. Bård Frydenlund äger per 30/06/23 186 179 aktier och 24 437 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Tormod Solberg

   Koncerndirektör Bygg (f.1971)

   Solberg ansvarar för byggverksamheten i Norge. Han har haft olika ledarroller i AF Gruppen sedan 2006. Han kommer senast från uppdraget som ekonomidirektör för AF Bygg Oslo, och hade en central roll i etableringen av koncernens modell för riskstyrning. Han har tidigare erfarenhet som projektledare på ABB och som rådgivare på PWC. Per 30/06/23 äger Tormod Solberg 56 375 aktier och har 22 796 optioner i AF Gruppen.

  • Eirik Wraal

   Koncerndirektör Bygg, Energi och Miljö (f. 1979)

   Wraal är ansvarig för affärsområdet Miljö och Energi i Norge. Han kommer närmast från befattningen som chef för AF Decom och har arbetat på bolaget sedan 2004. Han har arbetat i olika roller inom AFs miljöverksamhet. Wraal har civilingenjörsexamen från NTNU. Eirik Wraal äger per 30/06/23 38 679 aktier och 24 327 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Lars Myhre Hjelmeset

   Koncerndirektör Offshore

   Hjelmeset ansvarar för Offshore. Han är också VD för AF Offshore Decom. Han har haft centrala positioner på AF Gruppen sedan 2003. Han har erfarenhet som affärsutvecklare i koncernstaben och ekonomidirektör på AF Offshore Decom. Han har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshøyskolen BI och har läst Auktoriserad Finansanalytikerprogrammet på NHH. Lars Myhre Hjelmeset l äger per 30/06/23 36 500 aktier och 23 708 optioner i AF Gruppen ASA