Hopp til hovedinnhold

Nordens mest lönsamma entreprenör

  AF Gruppen består idag av drygt hundra företag. Vi är olika och det är vår kombinerade kompetens som gör det möjligt för oss att ta de mest krävande uppdragen. Att vi har en gemensam värdegrund och en kompromisslös inställning till säkerhet och etik ger oss en unik konkurrenskraft. AF Gruppen har haft en stabil tillväxt under många år. När vi i AF tar ut kursen mot 2024 kommer vi att fortsätta att vara nyfikna, utmana och växa. Men framöver kommer det att vara viktigt att säkerställa att tillväxten är lönsam. Lönsam för våra kunder, för klimatet, för samhället, för ägarna och för medarbetarna. Inom AF välkomnar vi förändringar. Vi söker hela tiden efter ny teknik och förbättringar som ökar produktiviteten och är mindre skadliga för hälsa och miljö. Tillsammans med våra kunder och leverantörer ska vi skapa värden. Vi lyckas bäst när projekten är lönsamma för alla parter. Nordens mest lönsamma entreprenör. Kan du se det framför dig?

  Klimat- och miljömål i AF Gruppen

  • 50

   %

   Halvera utsläppen av klimatgaser i våra projekt till 2030

  • 50

   %

   Till 2030 ska mängden avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas halveras

  • 80

   %

   Källsortering i AF minst 80 %. (Myndighetskrav 60 %)

  AF Gruppen - Strategi 2024

  Mål för HMS, tillväxt och lönsamhet

  • 0

   Inga allvarliga skador och ingen arbetsrelaterad frånvaro

  • 40

   mrd

   AF Gruppens omsättning 2024

  • 7

   %

   EBIT-marginal. Nordens mest lönsamma entreprenör.