Hopp til hovedinnhold
Miljösanering

Miljösanering

  I alla AF Decoms rivningsprojekt strävar vi efter att sortera och återvinna så mycket av avfallet som möjligt. Först tas alla inventarier och det farliga avfallet bort så att det inte blandas ihop med resten av rivningsavfallet. När råbyggnationen rivs sorteras massorna in i olika fraktioner och skickas till återvinning. I genomsnitt ligger sorteringsgraden i våra projekt på 95 procent. Vi levererar snabbt och ser till att projektdokumentationen uppfyller alla gällande lagar och regler.

  Invändig miljösanering

  När en byggnad ska renoveras kan AF helt eller delvis ta bort byggmaterial såsom lättare konstruktioner, golv, lätta väggar, dörrar, fönster, tak och kablar.

  Avfallet sorteras och skickas till återvinning.

  Farliga ämnen saneras enligt miljösaneringsrapporten.

  Vi är flexibla både i förhållande till kunden och andra entreprenörer på byggarbetsplatsen, så att projektet kan genomföras enligt plan.

  Kontakt