I AF Gruppen har vi en sterk entreprenørånd og god kultur for innovasjon. Kvalifiserte ansatte, som trives på jobb, er derfor nøkkelen for at vi kan ta på oss utfordrende prosjekter og nå våre mål. Vi leverer blant annet tjenester til offshore vind-markedet i Norge og Nordsjøen, og har mål om å utvikle oss videre innen fornybar-segmentet.


På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå etter Engineering Manager.


Arbeidsoppgaver:

 • Inngå som en del av prosjektlederteam.
 • Koordinere engineeringaktiviteter relatert til FEED-studier og utførelsesprosjekter
 • Bidra i konsept- og metodeutvikling i forbindelse med konstruksjon av fundamenter.
 • Utføre engineering og planlegging for å forme basis for detaljengineering. Oppfølging og review av engineering.
 • Koordinere og avklare engineering interface mot underleverandører, kunder og samarbeidspartnere.
 • Oppfølging av prosjekter under utførelse.
 • Bidra til faglig utvikling i teamet.
 • Samarbeide med øvrig prosjektledelse og stab når det gjelder å finne nye løsninger på utfordrende problemstillinger og utvikle prosesser både i prosjektet og enheten.


Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller bachelorgrad innen relevante ingeniørfag (marin, mekanisk, civil).
 • Minimum fem års erfaring, gjerne fra EPCI-prosjekter.
 • Vi håper du har erfaring med beregninger og analyse av betong- eller stålkonstruksjoner, samt oppfølging under konstruksjon av disse.
 • Erfaring med planlegging av marine operasjoner, løfteoperasjoner og «load-out» er en fordel, men ikke et krav.
 • Det er fordel om at du har kjennskap til forskjellige design- og engineeringverktøy, samt relevante standarder.
 • Noe operasjonell erfaring er en fordel.


Vi søker deg som er strukturert, ser muligheter, tar ansvar, og er endringsvillig. Det er også viktig at du har gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Du kjennetegnes av et høyt aktivitetsnivå og gode samarbeidsevner. At du er direkte, kreativ, og en aktiv pådriver med stor gjennomslagskraft.


AF Gruppen tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av fagområder. I stillingen får du gode muligheter til personlig og faglig utvikling. Hos oss får du raskt ansvar, samtidig som du har stor frihet i hvordan du løser dine oppgaver. Du vil også få mulighet til å påvirke retning og satsingsområder for virksomhetsområdet Offshore Wind.


Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser, samt gode forsikrings- og pensjonsordninger. Det er også anledning til å bli medeier i AF Gruppen via vårt attraktive aksjeprogram for ansatte.


Stillingen vil medføre noe reisevirksomhet, og det kan være aktuelt å reise offshore i pågående prosjekter.