AF Bygg Østfold er den ledende entreprenøren i Østfold på både offentlige og private bygg. Vi jobber med store, samfunnsnyttige prosjekter og har en klar målsetning om å skape verdier for miljø, kunder og eiere. Ivaretakelse av klima og miljø blir stadig viktigere i vår bransje, og kravene som stilles er store. Nå er vi på jakt etter en miljøleder som skal lede arbeidet innenfor klima og miljø i våre prosjekter.

I rollen som miljøleder vil du få et faglig ansvar for klima, miljø og bærekraft i AF Bygg Østfold. Du vil ha ansvar for oppfølging av miljøkrav i lover og forskrifter, kontrakter og andre myndighetskrav og å dokumentere at disse etterleves. Du vil også få ansvar for å vedlikeholde vårt ledelsessystem for miljø etter miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015. Du vil jobbe tett med våre prosjektorganisasjoner og mye av arbeidstiden vil være ute i våre prosjekt. Du vil få muligheter til å påvirke så vi blir et selskap som bidrar til miljø og klimabesparelser i bransjen.

Vi lover deg et godt arbeidsmiljø, og at du får muligheten til å utvikle deg både faglig og personlig. I tillegg til at vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger, vil du også få mulighet til medeierskap i bedriften gjennom vårt aksje- og opsjonsprogram. For oss er det nemlig viktig at vi sammen tar del i verdiøkningen som skapes i felleskap.


Arbeidsoppgaver vil tilpasses din kompetanse og våre prosjekter, men vil typisk inkludere:

 • Faglig rådgivning i alle faser av prosjektene (fra kalkulasjon til overlevering).
 • Veilede og gi opplæring internt innenfor fagfeltet.
 • Rådgivning og oppfølging innenfor ulike miljøsertifiseringer som BREEAM, Svanemerket og FutureBuilt samt innenfor tema som ombruk og sirkulærøkonomi.
 • Utarbeidelse og oppfølging av miljø- og klimadokumentasjon som miljøaspektanalyser, MOP, klimagassberegninger, livssyklusanalyser, søknader til myndigheter mm.
 • Være faglig kontaktpunkt mot kunder, miljømyndigheter og rådgivere i våre prosjekter.
 • Samsvarsvurderinger, forbedringsarbeid og utvikling av rutiner og prosedyrer iht til gjeldene lover, forskrifter og prosjektspesifikke krav.
 • Intern klima- og miljørapportering til AF Gruppen og representasjon av AF Bygg Østfold i internt fagnettverk på tvers av konsernet.


Vi ønsker at du:

 • Du har høyere utdanning, minimum bachelorgrad, innen miljø-, natur eller ingeniørfag. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning.
 • Vi ønsker at du har 2-3 års relevant erfaring fra liknende rolle.
 • God kjennskap til myndighetskrav, forskrifter og standarder, og gjerne erfaring fra å jobbe med ISO 14001.
 • Er strukturert og systematisk.
 • Liker å samarbeid med andre.
 • Er positiv og nysgjerrig, og deler av din kunnskap og erfaringer.

 For å bli vurdert må du også ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

Kjenner du deg igjen i dette, og ønsker å jobbe for en grønnere byggebransje?
Da håper vi at vi hører fra deg!