AF har fokus på innovasjon og nyskapning og nå har du anledning til å løse fremtidens utfordringer sammen med oss. Gjennom din nysgjerrighet og nye perspektiv kan vi sammen jobbe for å videreutvikle vår næring gjennom innovasjon og digitalisering. En studentoppgave kan være en gyllen anledning til å vise hva du kan og se hva AF Gruppen kan tilby. En forutsetning er at du/dere er nysgjerrige på våre forretningsområder og det er en fordel om du har kjennskap til AF Gruppen fra før. Ta gjerne en titt på våre prosjekter.

Å skrive bachelor- eller masteroppgave for AF gir deg mulighet til å lære mer om selskapets virksomhet, og du kan sette det du har lært på skolebenken i en relevant kontekst. En god studentoppgave kan være tungen på vektskålen når vi skal ansette. Ser du for deg en karriere i AF, anbefaler vi deg å bruke denne mulighet til å få frem din nysgjerrighet og vise oss at nettopp du kan være vår nye kollega!

Tips til deg som vil skrive med oss

Vi er så heldige at veldig mange studenter har lyst til å samarbeide med oss om sin studentoppgave. Dessverre har vi ikke kapasitet til å bistå alle sammen. For å øke sjansene, anbefaler vi deg å skrive et lite avsnitt om deg selv eller gruppemedlemmene i forespørselen. Her kan du kanskje inkludere bakgrunn for studievalget ditt, hvorfor du ønsker å skrive om akkurat det temaet og hvorfor du har lyst til å skrive med oss? Legg også ved en kortfattet CV. På den måten blir vi litt mer kjent med deg, og du får muligheten til å skille deg ut.

Virksomhetsområder: 

Bygg: AF er en av landets største aktører innen boligbygg, næringsbygg og offentlige bygg. Vi jobber nært sammen med kundene for å finne effektive løsninger som tilfredsstiller fremtidens miljø- og energikrav. Som totalentreprenør har vi bred erfaring og solid kompetanse som spenner over hele verdikjeden fra utvikling og prosjektering til bygging. AF er også ledende innen rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT).

Anlegg: AF utfører alle typer anleggsprosjekter innen samferdsel, infrastruktur og energiproduksjon i Norge og i Sverige. Vi har bred erfaring og kompetanse til å utføre alt fra mindre eller nisjepregede prosjekter til store og komplekse oppdrag innen vei, bane, flyplass, fundamentering, tunnel og tunnelinnredning. Vår anleggsvirksomhet omfatter også nybygg og oppgradering av havner og energianlegg.

Energi: AF Energi bidrar til samfunnets grønne omstilling ved å levere energieffektive og bærekraftige løsninger som samfunnet har behov for – nå mer enn noen gang. Dette gjør vi i alt fra mindre serviceoppdrag til større totalentrepriser og utførelsesentrepriser. Vi kan hjelpe deg med å redusere energiforbruket ditt og kostnadene dine, og optimalisere driften og vedlikeholdet av ditt bygg. Vi gir deg råd og anbefalinger, og kan gjennomføre besparende tiltak. Vår lange og brede erfaring fra både private og offentlige prosjekter, gjør at vi vet godt hva som er den beste løsningen for ditt bygg eller bygningsmasse.

Miljø: AF er Europas største entreprenør innen riving og miljøsanering av bygg og konstruksjoner. Alt som er bygget kan rives av oss. Vi gjør det på en sikker og miljøvennlig måte med høy grad av gjenvinning. AF har solid kompetanse innenfor fagområder som sprengning, mudring, sanering av forurenset masse og fjerning av skipsvrak. Vi gjennomfører oppdrag i hele Skandinavia, med kvalitet i alle faser av gjennomføringen. Vi følger alltid alle krav i kontrakter, standarder, lover, forskrifter, og eget kvalitetssystem. I våre miljøparker i Trondheim, Lillestrøm og Nes forvandler vi forurenset masse til nye ressurser gjennom innovativ miljøteknologi utviklet av AF.

Offshore: Når offshoreinstallasjoner i Nordsjøen ikke lenger er i bruk krever norske regler og internasjonale overenskomster at de skal fjernes. AF er ledende i Europa innen fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner. AF har kompetanse til å utføre de mest kompliserte fjerningsoppdrag og gjenvinner inntil 98 % av stålet på plattformene. Vår offshorevirksomhet leverer i tillegg komplette tjenester innen kjøle- og ventilasjon til offshoreinstallasjoner, landanlegg, rigger og skip (HVAC). Vi er tett på og skaper verdier for våre kunder gjennom tilstedeværelse i Norge, Storbritannia og Asia.