AF Bygg Syd AB

AF Bygg Syd AB är ett byggföretag med verksamhet på västkusten och i södra Sverige. Våra kontor hittar du i Halmstad och Löddeköpinge.

Våra medarbetare har god erfarenhet av både nyproduktion och ombyggnationer. Med fördel är vi med i projektets tidiga skede. Då ökar möjligheten att vi tillsammans med kund skapar ett projekt som präglas av helhetstänk och kreativitet.

Inom byggnation av vatten- och avloppsreningsverk har vi utvecklat en bred kompetens tack vare förmånen att bedriva ett flertal projekt inom detta område. Vi är konstant engagerade i olika VA-projekt inom de regioner vi verkar i. 

Du kommer att upptäcka att vi är ett personligt bolag där vi fattar snabba beslut, men rustade för att möta alla typer av byggnationer och de frågeställningar som kan uppkomma. 

AF Bygg Syd kontor

AF Bygg Syd AB

Besöksadress

  • Strandgatan 3
  • 302 50 Halmstad

Telefon og e-post

  • Tel +46 35 710 20 00

Kontaktinfo

Roger Persson
VD, AF Bygg Syd AB
+46 35-710 20 02
Mattias Hedvall
Avdelningschef, AF Bygg Syd AB
+46 40-630 86 04