• 1
  • 2
  • 3
Våra referenser

Anläggningsverksamheten i Sverige utgörs av byggnation av avlopps- och vattenreningsverk genom AF Bygg Syd, samt pålning, spontning, borrning och grundläggningsarbeten genom AFs helägda dotterbolag Pålplintar AB.

Aktuellt

Nya VA-projekt för AF Gruppen

2017-05-03

AF Bygg Syd stärker sin position inom VA-marknaden i södra Sverige genom nya uppdrag ifrån Marks respektive Älmhults kommun.

Läs mer

Nytt projekt till AF Bygg Syd

2017-03-28

I samverkan med Vilokan Sweden ska AF Bygg Syd bygga en ny glykolanläggning vid Arlanda flygplats.

Läs mer

AF genomför köpet av Kanonaden Entrepenad

2017-02-09

Den norska bygg- och industrikoncernen AF Gruppen har idag förvärvat 70 % av aktierna i Kanonaden entreprenad AB.

Läs mer

Första jättekontrakt för Nye Veier till AF Gruppen

2016-12-01

AF Gruppen (AFG) har fått besked från Nye Veier om att de har för avsikt att ingå kontrakt med AF Gruppen om den första stora totalentreprenaden på E18.

Läs mer

Visa fler nyheter

Kontaktinfo

Roger Persson
VD, AF Bygg Syd AB
+46 35-710 20 02
Mattias Hedvall
Avdelningschef, AF Bygg Syd AB
+46 40-630 86 04
Jonas Persson
Avdelningschef, AF Bygg Syd
+46 35-710 20 12
Morten Pettersen
Morten Pettersen
VD, Pålplintar AB
(+47) 911 86 585