• 1
  • 2
  • 3
Våra referenser

Anläggningsverksamheten i Sverige utgörs av byggnation av avlopps- och vattenreningsverk genom AF Bygg Syd, samt pålning, spontning, borrning och grundläggningsarbeten genom AFs helägda dotterbolag Pålplintar AB.

Aktuellt

AF genomför köpet av Kanonaden Entrepenad

2017-02-09

Den norska bygg- och industrikoncernen AF Gruppen har idag förvärvat 70 % av aktierna i Kanonaden entreprenad AB.

Läs mer

Första jättekontrakt för Nye Veier till AF Gruppen

2016-12-01

AF Gruppen (AFG) har fått besked från Nye Veier om att de har för avsikt att ingå kontrakt med AF Gruppen om den första stora totalentreprenaden på E18.

Läs mer

AF Gruppen förstärker sin satsning i Sverige

AF Gruppen förstärker sin satsning i Sverige

2016-10-21

AF Gruppen har ingått ett intentionsavtal med Kanonaden Entreprenad AB med syftet att köpa 70 procent av aktierna i bolaget.

Läs mer

AF Gruppen har tilldelats kontrakt av Oslo kommun – Vatten- och avloppsförvaltningen

2016-09-09

AF Gruppen (AFG) har av Oslo kommun – Vatten- och avloppsförvaltningen, valts ut som entreprenör för utförandet av byggnadsarbeten i samband med utbyggnaden av reningsverket Bekkelaget.

Läs mer

Visa fler nyheter

Kontaktinfo

Roger Persson
VD, AF Bygg Syd AB
+46 35-710 20 02
Mattias Hedvall
Avdelningschef, AF Bygg Syd AB
+46 40-630 86 04
Jonas Persson
Avdelningschef, AF Bygg Syd
+46 35-710 20 12
Morten Pettersen
Morten Pettersen
VD, Pålplintar AB
(+47) 911 86 585