• 1
  • 2
  • 3
Våra referenser

Anläggningsverksamheten i Sverige utgörs av byggnation av avlopps- och vattenreningsverk genom AF Bygg Syd, samt pålning, spontning, borrning och grundläggningsarbeten genom AFs helägda dotterbolag Pålplintar AB.

Aktuellt

AF Gruppen har tilldelats kontrakt av Forsvarsbygg

2017-06-30

AF Gruppen (AFG) har tilldelats ett kontrakt av Forsvarsbygg för utförandet av entreprenad Hangarer Infrastruktur och utomhus.

Läs mer

Nya VA-projekt för AF Gruppen

2017-05-03

AF Bygg Syd stärker sin position inom VA-marknaden i södra Sverige genom nya uppdrag ifrån Marks respektive Älmhults kommun.

Läs mer

Nytt projekt till AF Bygg Syd

2017-03-28

I samverkan med Vilokan Sweden ska AF Bygg Syd bygga en ny glykolanläggning vid Arlanda flygplats.

Läs mer

AF genomför köpet av Kanonaden Entrepenad

2017-02-09

Den norska bygg- och industrikoncernen AF Gruppen har idag förvärvat 70 % av aktierna i Kanonaden entreprenad AB.

Läs mer

Visa fler nyheter

Kontaktinfo

Roger Persson
VD, AF Bygg Syd AB
+46 35-710 20 02
Mattias Hedvall
Avdelningschef, AF Bygg Syd AB
+46 40-630 86 04
Jonas Persson
Avdelningschef, AF Bygg Syd
+46 35-710 20 12
Morten Pettersen
Morten Pettersen
VD, Pålplintar AB
(+47) 911 86 585